Logo_Main_whitetext
Logo_Main_whitetext

נתיבי איילון - פרוגרמת חווית משתמש

כתיבת פרוגרמת חווית משתמש למסופי תחבורה ציבורית

במסגרת גיבוש פרוגרמת נגישות וחווית-משתמש המתוכננת לחול על מסופי התחבורה הציבורית אשר בתחום אחריותה של “נתיבי איילון” היינו אמונים על ייעוץ וכתיבת הנחיות בהיבט חווית משתמש תוך שילוב היבטי נגישות ושילוט.

היבט חווית המשתמש במסופי תחבורה ציבורית נשען על תחומים רבים: תחבורה, בטיחות, נגישות, אדריכלות, תקשורת חזותית ועוד. כל מתכנן ויועץ אמון על תחומו בלבד.

היבט חווית המשתמש אינו מהווה עוד “תחום” כי אם דיסיפלינה הסוכמת את המלצותיהם של כלל המתכננים והיועצים לתוצר אחד וצופה מה יבין וירגיש בפועל המשתמש בשטח.
באופן זה ניתן לזהות סתירות בין המלצותיהם של המתכננים והיועצים השונים ולהציע התאמות כדי להטיב עם המשתמש.

לקוח: 

נתיבי איילון

ביצוע: 2022

דיסיפלינה:

עיצוב חווית משתמש

הפרוגרמה ניסחה המלצות בכמה תחומים. להלן דוגמאות מכל סעיף:

תכנון אדריכלי

המלצות לשלב הראשוני של המסוף. בינוי, העמדת ומיקום הפונקציות, מערכת הדרכים.

קריאות והתמצאות

המלצות הנוגעות לאופן התפיסה בחושים (בעיקר ראייה), כריזה, שיום, הכוונה, אופן סידור ופריסה של קווים, מידעים, שירותים ואלמנטים נוספים. התאמה מירבית לאינטואיציה של המשתמש.

שילוט – עיצוב וניראות

המלצות על חוקיות גרפית, היבטים אסתטיים, קלות תחזוקה.

מצב קיים: אזורי התערבות ללא צבע בטוטם מידע דיגיטלי
מצב מוצע: הדגשה בצבע של אזורי התערבות בטוטם מידע דיגיטלי

מדיניות, נהלי עבודה ותחזוקה.

דוגמא לכשל: לעיתים אין מקום נוסף לאוטובוסים ברציף קליטת הנוסעים במסוף רידינג עקב היותו מלא. הדבר מוביל לאיסוף נוסעים בחניה כפולה. לא ניתן לראות את מספר הקו מהמדרכה עקב הסתרתו ע"י אוטובוס עומד. הדבר מוביל לתופעה של נוסעים ממתינים אשר מתרוצצים בין האוטובוסים על האספלט מתוך פחד לפספס קו מסויים.
דוגמא לכשל: הורדת נוסעים מסוכנת - אוטובוסים עוצרים שלא ברציף הורדה, לעיתים במרכז הכביש, לעיתים חוסמים מעבר חציה, עקב רצון של הנהגים לחסוך את זמן ההמתנה לפינוי רציף ההורדה, או כחלק מיוזמות התנדבותיות של הנהגים לקרב את הנוסעים לכניסה לתחנת הרכבת.

הסדרים זמניים.

המצב כיום: מודעות ארעיות מטעם המפעילות ללא מתודולוגית הצבה בשטח, וחוסר בחוקיות עיצובית אחידה.
מצב מוצע: דוגמא לתבנית מודעה ארעית להמחשה להצבה במתקן שילוט ארעי.

פרוייקטים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שיפור שלט תחנת האוטובוס (תמרור 505)

ותכנון מיני-מערכת מידע והתמצאות המבוססת על התמרור הקיים

מכללת אורנים

מערכת שלטי הכוונה

פארק חמשת החושים

ארגון תודעתי ועיצוב מערכת שילוט

דרושים/ות

מעצב/ת גרפיקה

מעצב/ת מוצר

077-555-8636

ז’בוטינסקי 22

רמת גן

All Set כל הזכויות שמורות  ©   הצהרת נגישות

דילוג לתוכן