Logo_Main_whitetext

שילוט במסכים

Logo_Main_whitetext

העידן הדינאמי הגיע לשילוט

שילוט מתחלף באמצעות טאבלטים

שלטים דינאמים הם מסכים המציגים מסרים אותם ניתן לשנות בהתאם לצרכים משתנים.
השליטה במסרים נעשית באופן מרוחק באמצעות יישומון, באמצעות חיבור רשת קווי או אלחוטי.

המסרים המוצגים במסכים יכולים להשלים את השילוט הסטטי במקום, וביחד איתם להוות מערכת שילוט שלמה ועקבית, הכוללת מסרים קבועים ומתחלפים שממשיכים שפה תקשורתית אחת.

המסרים המתחלפים מתאימים במיוחד לשילוב מצבים של אירועים מיוחדים, שינויי התמצאות זמניים, תזכורות למיקומי המרחב המוגן במצבי חירום וכל תוכן רצוי אחר.

המסרים המתחלפים מתאימים במיוחד לשילוב מצבים של אירועים מיוחדים, שינויי התמצאות זמניים, תזכורות למיקומי המרחב המוגן במצבי חירום וכל תוכן רצוי אחר.

ניתן להציג את המסרים הדינאמים על גבי מסכים חשופים או במסכים ה”מחופשים” לשילוט, באמצעות מסך מובנה בתוך שלט.

זוהי דרך מצויינת לשלב שילוט דינאמי בשילוט סטטי כך שיתפקדו כמערכת אחת.

  • עדכוני מסרים מרחוק עם אפשרות לתיזמון
  • מיועד לתחזוקה קלה לאורך זמן
  • מייתר צורך בשילוט מאולתר

דגשים והכנות לקראת ביצוע…

השירות כולל אספקת טאבלטים ו/או מסכים, תוכנת שליטה על המסרים, התקנה במקום בהתבסס על נקודות תקשורת קיימות או רשת אלחוטית ותמיכה טכנית.

לקבלת תוצאות מיטביות מומלץ לבסס את השילוט האלקטרוני על פרוגרמת שילוט ותכנית גרפיקה / מיתוג.
אנו מספקים גם שירותים אלה.

 

שילוט במסכים - עבודות נבחרות
שילוט במסכים - עבודות נבחרות

דרושים/ות

מעצב/ת גרפיקה

מעצב/ת מוצר

077-555-8636

ז’בוטינסקי 22

רמת גן

All Set כל הזכויות שמורות  ©   הצהרת נגישות

דילוג לתוכן